mobil onay

DİD YOU MEAN? / Bunu mu demek istemiştiniz?